Jazz

Utsmykning av Alexandraparken under Molde International Jazz Festival.

 

MIJF 2015