HIV og AIDS

Aina Helen Sætre, som har arbeidet for FNs program mot AIDS/HIV, UNAIDS, i elleve år og som nå jobber i Bangkok, har skrevet kronikken "En generasjon uten Aids".

 

Romsdals Budstikke 16.04.16