grusbana

På ei grusbane en regntung høstkveld  lærte Endre Skjølberg noe om livet.

 

 

 

Romsdals Budstikkes Fastlege Endre Skjølberg skriver månedlig om store og små bekymringer både han selv og hans pasienter støter på. 

Romsdals Budstikke 19.11.16