Barn og læring

Illustrasjoner til doktorgrad i pedagogikk. Om Illustrationerna är i de artiklar som kommer att ingår i en doktorsavhandling i Förskoledidaktik vid Stockholms universitetet.

 

Ylva Novosel, Stockholms Universitet h2015